khadeer abdul a year ago
http://vepp.me/khadeer_rox Photos

തേച്ചിട്ട് പോയ കാമുകിയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനാള്ളു ഇതിലും നല്ലത്ത്‌ വല്ല വാർക്ക പണിക്കും പോകുന്നതാ😁😁


149 Comments

a few seconds ago

Este 20 de febrero de 2018 se cumplen 56 años de la creación de los Criollitos de Venezuela,Felicitaciones y Bendiciones . Beisbol Menor On Line de lunes a viernes de 1 pm a 2 pm por MX Deportes 102.3 FM de Valencia-Carabobo y los Domingos de 6 am a 9 am Por la señal positiva de Max 92.9fm en Valencia Edo. Carabobo. Y en cualquier parte del mundo a través de www.maxfm929.com.ve #Radio #PlayBall #lvbp #DeporteInfantil #MLB #Beisbol #Baseball #Deportes #Sports #DeporteInfantil #Venezuela #Carabobo #Logo #Valencia #Max #TV #OnLine #MXdeportes.

a few minutes ago

The hotter, the better.

a few minutes ago

- Conor McGregor 👏👏

a few minutes ago

Este 20 de febrero de 2018 se cumplen 56 años de la creación de los Criollitos de Venezuela,Felicitaciones y Bendiciones . Beisbol Menor On Line de lunes a viernes de 1 pm a 2 pm por MX Deportes 102.3 FM de Valencia-Carabobo y los Domingos de 6 am a 9 am Por la señal positiva de Max 92.9fm en Valencia Edo. Carabobo. Y en cualquier parte del mundo a través de www.maxfm929.com.ve #Radio #PlayBall #lvbp #DeporteInfantil #MLB #Beisbol #Baseball #Deportes #Sports #DeporteInfantil #Venezuela #Carabobo #Logo #Valencia #Max #TV #OnLine #MXdeportes.

a few minutes ago

Body Matrix Cairns delivering results for Cairns locals for 10+ years. Thank you to everyone and see you again soon.

a few minutes ago

I feel like this could be the year of sport!! We've currently got Cricket & the Winter Olympics on, the Investec Super Rugby has just started, then there's the Gold Coast Commonwealth Games & then the All Blacks season start! Crikey! Are you heading to any of these massive sporting events?! Get your New Zealand Supporters gear here at ShopNZ.com! #Winterolympics2018 #superrugby #commonwealthgames #allblacks #rugby #blackcaps #cricket

a few minutes ago

Este 20 de febrero de 2018 se cumplen 56 años de la creación de los Criollitos de Venezuela,Felicitaciones y Bendiciones . Beisbol Menor On Line de lunes a viernes de 1 pm a 2 pm por MX Deportes 102.3 FM de Valencia-Carabobo y los Domingos de 6 am a 9 am Por la señal positiva de Max 92.9fm en Valencia Edo. Carabobo. Y en cualquier parte del mundo a través de www.maxfm929.com.ve #Radio #PlayBall #lvbp #DeporteInfantil #MLB #Beisbol #Baseball #Deportes #Sports #DeporteInfantil #Venezuela #Carabobo #Logo #Valencia #Max #TV #OnLine #MXdeportes.

a few minutes ago

You pay 3k for not only the services you receive but also for what it costs for ambulances to be readily available in the service area, in addition to the cost of training people who provide medical services in the vehicle. Your $10 uber ride is not going to provide you with any medical services...

6 hours ago

Os melhores produtos para as suas competições. Use Athos Fight Wear 🙏 - Kimonos Adulto a partir de R$260,00. 💵💳 A vista ou nos cartões em até 6x sem juros. ---- Compre online, enviamos para todo o Brasil 🇧🇷️ : ➡️ http://bit.ly/2EFEAl6 - #athosfightwear #amelhorarmadura #euusoathos #kimonos #bjj #jiujitsu #martialarts #artsuave #traning #love #champion #ibjjf #cbjj #bebrave #war #jiujitsulifestyle #talent #respect #athlete #motivation #armadura #sports #hardwork #dedication #manaus #amazonas

2 days ago

100번 BUS타고 서울 청춘태권도·성인태권도장 ArirangTKD 찾아오는 길 · · 한성여객종점-노원평생학습관-등나무근린공원-중계역-중계역 2번출구-중계시영 3단지-중계시영 3단지 상가-중계시영 4단지-노원경찰서-하계1동주민센터-골마을근린공원-하계역-하계우성아파트-하계극동아파트-월계헬스케어센터-인덕대학-월계주공108동앞 롯데캐슬 루나아파트-오현초등학교-꿈의숲 주차장입구-북서울꿈의숲-송중동한일유엔아이-창문여고앞-숭곡초등학교입구-월곡뉴타운-길음뉴타운-미아리고개(아리랑아트홀)-돈암사거리 성신여대입구-삼선교 한성대학교-혜화동로터리-명륜동... . . #100버스 #100bus #청춘태권도 #성인태권도 #직장인태권도 #어른태권도 #대학생태권도 #TKD #Taekwondo #跆拳道 #일상 #취미 #건강 #운동남 #운동스타그램 #daily #sports #hobby #instagood

3 days ago

. A distant tour begins with one step ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ سفر كردن با فرار كردن فرق داره، بهترين مسير، مسير سفر از خودمونه و بدترين مسير، مسير فرار از خودمونه! #وارش #گاهى_خودم #travel #junket #relaxing #relaxation #relaxatintime #fog #rain #snow #snowday #winter #mountains #mountainering #photography #view #good_mood #nature #naturalization #roadtrip #road #climb #climbing #sports #sport

a week ago

홍제동에서 752번 버스Bus 타고 서울 성인태권도장 ArirangTKD 찾아가는 방법 . . 선진운수종점-구산사거리-역촌중앙시장-구산역1번출구,예일여고-삼성타운-역촌역역촌오거리-녹번초등학교,서대문세무서별관-은평구청-녹번역-산골고개-홍제역-홍제삼거리·인왕산한신휴플러스-무악재역-안산초등학교-독립문역·한성과학고-영천시장-경찰청,국민권익위원회앞-서울역버스환승센터- 갈월동 - 숙대입구역(8번출구 스타벅스커피 먹자골목 / 서울시 용산구 갈월동 69-55 3층 서울 성인태권도장 ArirangTKD) - 삼각지역-KT용산지사-신용산역-한강대교북단-노들섬-노들역앞-흑석동효사정앞-흑석역·명수대현대아파트-비계-흑석동한강현대아파트-동작역·국립현충원-이수교-정금마을-경문고교·배나무골앞-총신대입구역·남성시장입구앞-사당1동중앙시장앞-남성초등학교-사당동대아신협앞-사당시장-남성역-사당중학교-총신대-사당5동파출소-숭실대별관앞-숭실대정문앞-숭실대입구역-상도동중앙하이츠빌한증막-상도시장-상도터널상도동-상도터널노량진동-노들역-사육신공원-노량진역-동작구청,노량진초등학교-청화병원-동작문화복지센터,동작보건소-상도2동대림아파트-상도시장-상도동중앙하이츠한증막-숭실대입구역-숭실대정문앞-숭실대별관앞-총신대-사당중학교-남성역-사당시장-남성시장-남성초등학교-사당1동중앙시장앞-총신대입구역,남성시장입구앞-경문고교,배나무골앞-정금망르앞-갯마을앞-동작역,국립현충원-흑석동한강현대아파트-비계-흑석역,명수대현대아파트-흑석동효사정앞-노들역앞-노들섬-한강대교북단-신용산역-KT용산지사-삼각지역 - 숙대입구역(8번출구 스타벅스커피 먹자골목 / 서울시 용산구 갈월동 69-55 3층 서울 성인태권도장 ArirangTKD) - 갈월동-서울역버스환승센터-국민권익위원회,경찰청-서대문역-영천시장-독립문역,한성과학고-안산초등학교-무악재역-홍제삼거리,인왕산한신휴플러스-홍제역-산골고개-녹번역-은평구청-녹번초등학교,서대문세무서별관-역촌역역촌오거리-하나은행역촌동지점-구산역2번출구,예일여고-역촌중앙시장-구산사거리-선진운수종점 홍제동에서 752버스 타고 서울 청춘태권도·성인태권도장에 가는 방법은? 그렇게 궁금하시다면~♪ 가르쳐 주는게 인지상정~♬ 전세계에 어둠을 뿌리고 다니는 서울 청춘태권도장 ArirangTeakwondo, 서울 성인태권도장 ArirangTKD의 감초 귀염둥이 악당~! 난, 로사! 로이~^^ 난 나옹이다옹~! . . #752버스 #752bus #청춘태권도 #성인태권도 #직장인태권도 #어른태권도 #대학생태권도 #TKD #Taekwondo #跆拳道 #일상 #취미 #건강 #운동남 #운동스타그램 #daily #sports #hobby #instagood

a week ago

. If you had the power to read the minds of the people around you, you would lose more than half of them. Happy Valentine’s Day ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ اگر كسى بخواهد بتركد تنها راهش همين است: جيك نزند فقط لبخند منفجر شدن از زور نفرين هاى فرو خورده شده، تركيدن از خاموشى! #ساموئل_بکت ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ دم اونايى گرم كه همچين روزهايى رو ساختن تا بهونه اى باشه، بيشتر همديگه رو بغل كنيم و دوست داشته باشيم! روز دوست داشتنِ هم مبارك #وارش #گاهى_خودم #جانپناه_توچال #جايى_براى_گم_شدن #حال_و_هواى_گم_شدن #travel #naturalization #relaxtiontime #relaxtion #mountains #mountainlife #mountaineering #mountainsport #tochalmountain #mountaintop #nature #view #snow #winter #photography #sport #sports #climbing #climber #climbinglife #climbspot #climbgym