#تو

415.990K Posts

a few minutes ago

# # # # # # # # #کبوتر با کبوتر چیپس با ماست # دروغ میگه طرف خوشکل تر از راست # #تو این دنیای مرموز مجازی # #که نه پیداست کی دزده کی قاضی # #که اقدس توش شده ریتا و مهسا # #بطول خانم شده مهناز و طناز # #کامنت و لایک و پست و چسب بینی # #تو هر برنامه مجبوری ببینی # #طرف داره نخ قالی میریسه # #کامنت داده ی هفته س انگلیسه # #طرف بیش از یه سال یار با ماست # #میگفت سولماز اسمش شکل پریاست # #پریشب تازه فهمیدیم عاقاست # #کبوتر با کبوتر چیپس با ماست #

a few minutes ago

خیلی خوابم گرفته #یکی نیست #سربه سرش بزارم #تو این جاده خلوت #که خواب از چشمم بپره

a few minutes ago

🌺🐝 آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد... این است... که #تو خودت را چگونه ببینی !... نه دیگران را... 😊❤

41 minutes ago

❤️❤️🌹 #تو نباشي .... بدون توديگه ادامه اين زندگي رونميخام .... #❤️❤️🌹