#دل_نوشته

53.299K Posts

an hour ago

@swetpic بى رحمترین آدمها اونان که بدون اینکه مجبور باشن به تو امید الکى میدن با اینکه میدونن زندگیتو قراره به این دروغ گره بزنى #lie @swetpic ____________________ #smile #dep #depressed #alone #sad #portrait #دپ #افسرده #افسردگی #picture #عکس #دل_نوشته #text #photography #لاو #love #عشق #sweet #مدل_عکاسی #wallpaper #هنر #love_photo #noir #monochromatic #ایده_عکاسی #deep #background #profile #portraitphotography

an hour ago

@SwetPic ‏بعضی وقتا باید بیخیالش شی نه به خاطر اینکه دوستش نداری ، به خاطر اینکه مطمئنی هیچ وقت بهش نمیرسی #حقیقت_تلخ @swetpic ____________________ #smile #dep #depressed #alone #sad #portrait #دپ #افسرده #افسردگی #picture #عکس #دل_نوشته #text #photography #لاو #love #عشق #sweet #مدل_عکاسی #wallpaper #هنر #love_photo #noir #monochromatic #ایده_عکاسی #deep #background #profile #portraitphotography

an hour ago

مهربان ماه سال خوش آمدی و مثل همیشه چه آروم و نرم و کم صدا.... دختر محجوب گیسو طلا...نجابت همیشگیت در آفتاب و باد ملایمی که میوزه پیداست;چون نمیخواهی تابستان پربرکت و نعمت ناگهان برنجد به ملایمت قدم میگذاری و از هرقدم تو صدای خش خش ظریفی می پیچد... مثل همیشه با سخاوت دست نوازشی به شاخسار میکشی و لعابی ازطلا به گیسوی پریشان درختان میزنی.... الهه عشق, مهرگان, پادشاه روزهای سال در قلب توست...روز عشق و مهربانی و تولد طلایه داران عاشقی.... ومن دختر مهرماهیه مهرگان نشانم!! نمیتوانم عاشق نباشم,,,طالع من,ستاره ی بخت من در تو میدرخشد وبه اعتبار شاهین ترازوی عادلانه ی تو هماهنگ و معتدل میشوم بانوی طلا ومس....بانوی مهروعشق! من دختر توام, دختری با تمام نشانه های عیانت.... مادرعشق افرینم...قلبم رابنواز با نوای نسیم ملایم سپیده دم ها و چشمانم را با بوسه های شرمگین و کمروی آفتاب پاییزی به دنیا باز کن به ابرهای نم نم بارشِ شبهایت بگو, گلدانی دارم که تمام وجودم به قالب یک شمعدانی در اوست و کنارحوض فیروزه زندگی میکند, اورادریابد که قلبم درآن ریشه دارد.... دستانم اما شاخه های درخت خرمالوی حیاط است...برای بچه ها شیرینترین میوه ی خشکی و سردی را میپرورد... و همیشه نیازمند روبه آسمان بلند است ازعشق سرریزم کن........ من دخترمهر, بانوی مهرآفرین و عشق آفرینم عاشق میکنم قلبهای خسته ی محبت ندیده را.....مهربان میکنم دستهای بسته ی به آغوش کشیده نشده را وگویا میکنم به دلبرانه, زبانهای خاموش مانده از عشق را..... من دخترمهرماهم زاده ی مهرگان........و این نقطه ی شروع سفر من دردنیاست موسیقی و رقص و رنگ آمیزی, اسباب عشق بازی من است و طلاکوبی طبیعت سرگرمیه هنرمندانه ام و......... #نگار #عشقولانه #شهود #دلبرانه #زیبایی #عاشقانه #دوستت_دارم #پاییزی #طلا #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی #متن_احساسی #دل_نوشته