#عشق

7.169M Posts

a few seconds ago

. . . سه سالی در لباس کودکان، مخفی گذر کردم شدم در کِسوت پیرانِ #عشق تو، کنون پیدا سپاه جلوه ام هرقدر می شد، تاختم بیرون بیان خامُش، نظر ساکت، نَفَس مخفی، #جنون پیدا . . . #شب_سوم #خرابه #امُّ_البُکاء #مَنِ_الَّذي_أیْتَمَني #نمونه_یک_عاشق_واقعی . . . #اصلا_رقیه_نه_مثلا_دختر_خودت_یک_شب_میان_کوچه_بماند_چه_میکنی #آه

a few minutes ago

بچه شد مونس تنهایی من و همپای من شد و زندگیمون شد منو بچه یه طرف👩‍👦 و پدر بچه🙋‍♂ هم اونطرف ولی این اواخر کمی حد آزادیم بیشتر شده و تفریحاتمــ بیشتر شده البته منو بچه👩‍👦 بدون پدر بچه رنگ لباسام از تیرگی 🖤به سمت رنگهای 💜💙❤️💖دلخواهم داره پیش میره و شیطنتام باز برگشته و تو خودم زندشون کردم و کودک درونم فعال شده و زندگی رو میگذرونم شاد و مفرح 😜😝😛😍😘 کسی عاشقم نیس چه کنم خو تو سرنوشت من واژه ی عشق و عاشقی نوشته نشده جز عشق مادر به فرزند و فرزند به مادر 👩‍👦👫💕کمو کاستی دارم مهم نیس میگذره تنهاییام زیاده باوجود اینکه شریک زندگی دارم مهم نیس اینم میگذره غم هست غصه هست حرف و حدیث هست مهم نیس اینم میگذره بیتوجهی و بی عاطفه بودن همسر هست مهم نیس اینم میگذره طلاق عاطفی و اینام هست مهمه ولی بازم میگذره ولی دلتنگی و نبودن و نداشتنت سخت میگذره و روزا و شبام انگار نمیگذره😌😔اره خوب من ایناس که نمیگذره #دلتنگی #مخاطب #خاص #عشق #دلم #تویی #که #ندارمت