#مرتبه

3.810K Posts

3 days ago

پروردگارا! اورا به پاس رنجی که درراه تو تاب آورده است،تا بالاترین مرتبه های بهشت بالا ببر،آنگونه که هیچکس در هیچ مقامی به پای اونرسد. ◼️رحلت جانکاه پیامبر اکرم،خاتم الأنبیاء تسلیت باد #sahifasajjadyah #صحیفه_امام_سجاد_علیه_السلام #صحیفه_سجادیه #دعای2 #دعای_دوم #زین_العابدین #زبور_آل_محمد #پیامبر #رنج #مرتبه #بهشت #رسول_خدا #غم #تسلیت #مقام

3 days ago

پروردگارا! اورا به پاس رنجی که درراه تو تاب آورده است،تا بالاترین مرتبه های بهشت بالا ببر،آنگونه که هیچکس در هیچ مقامی به پای اونرسد. ◼️رحلت جانکاه پیامبر اکرم،خاتم الأنبیاء تسلیت باد #sahifasajjadyah #صحیفه_امام_سجاد_علیه_السلام #صحیفه_سجادیه #دعای2 #دعای_دوم #زین_العابدین #زبور_آل_محمد #پیامبر #رنج #مرتبه #بهشت #رسول_خدا #غم #تسلیت #مقام