#هاوڕێكانت

2.964K Posts

a month ago

مرۆڤەکان وەک حەرفەکانی نوسینی عەرەبی وان :- هەنێکیان پئویستە وەک 'فەتحە'هەمیشە لەسەر سەرت بن! هەنێکیان پێویستە وەک ٗکەسرەٗ هەمووکات لەژئر پێت بن! هەنێکیشیان پێویستە وەک حەرفی عیللە تەرکیان بکەیت و دەریان بهئنیت لە ژیانت تا مانای جوانی ژیانت لئ نەشئوئنن!! . . . . . .. #بەهیوای_ #سود_ #بینین #هاوڕێكانت #sheka