#پروفایل

56.154K Posts

a few minutes ago

#سلامتیـ_همه_خـواهر_ها ... ولیـ #داداشـ یه چیزه دیگه‌سـ !.. #خواهـر داشته باشیـ یکیـ هستـ اشکاتـو پاکـ کنیـ ... ولیـ #داداشـ که داشته باشیـ #اشکـ نمیریزیـ ! شـاید #خواهـر #غمخوار باشه ولیـ #داداشـ_یعنیـ #یه_تکیه_گاه! درسته اگه همه #دشمنتـ باشنـ #خواهـر رفیقته ! ولیـ #داداشـ_یکـ_تنه_میریزه_به_دل_دشمناتـ ... شاید #خواهر_نور_تاریکیه_و_شبهای تنهاییـ ... ولیـ #داداشـ که داشته باشیـ #شبـ_تـار_نداریـ !  شایـد تـو بگیـ #خواهـر یعنیـ #زینبـ ولی منـ میگمـ #داداشـ یعنیـ #عبــاسـ ... سلامتیـ هر چیـ داداشـ بامعرفتـه صلواتـ ... 💚 #السـلامـ_علیکـ #یا_ابلفضـل_العبـاسـ💚 #عکس #عکس_نوشته #پروفایل #pls #like #and #falo #me #tanx