#funnyashell

305.370K Posts

a few minutes ago

Just saying πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ€·β€β™‚οΈ If u like the post check out my page @mr.zoney to see more😜

a few minutes ago

Gossip time πŸ˜…πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ If u like the post check out my page @mr.zoney to see more😜

10 minutes ago

U can’t even be nice to people these days man πŸ˜­πŸ˜‚πŸ˜‚ If u like the post check out my page @mr.zoney to see more😜

28 minutes ago

KARDEŞ NAPΔ°YON πŸ˜…πŸ˜… KANKANI ETΔ°KETLE🀣🀣

an hour ago

I THOUGHT I WAS THE ONLY ONE Tag your friend great share from @cohmedy

3 hours ago

🦁 #fenosoz Kimler bΓΆyleπŸ™„πŸ™„

3 hours ago

I have to double check tho πŸ˜…πŸ˜‚πŸ˜‚ If u like the post check out my page @mr.zoney to see more😜

3 hours ago

0 give a shit πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜… If u like the post check out my page @mr.zoney to see more😜

3 hours ago

I need that life ASAP πŸ˜­πŸ˜‚πŸ˜‚ If u like the post check out my page @mr.zoney to see more😜