#newyork

61.193M Posts

a few minutes ago

Hãy nhẫn nhịn, hãy nhẹ nhàng, hãy ủi an, bởi khi đàn bà khóc, chính là muốn đo lường địa vị của mình trong lòng người đàn ông họ yêu. Người thật tâm thì sốt sắng an ủi, người nhạt nhoà thì khó chịu thờ ơ.🙂 #asian #vietnamese #young #girl #newyork #love

a few minutes ago

Identity is an illusion. Love when the magic doesn't end. 🔮✨🃏

a few minutes ago

Cute little things 😙 . 📷 chain tassel earrings $15 문의는 카톡이나 디엠주세요!

9 hours ago

A little bit of magic

10 months ago

✌️ ❤️ 😄