#shinchan

98.434K Posts

2 hours ago

【 30cm,限量 Limited Edition 🍑🦁,件衫可以除!】 . #Apeach著咗Ryan件衫呀 🍑🦁🍑🦁🍑🦁🍑🦁 . #於是Ryan有新衫 😂😂 . #超級驚喜平平平價 💓⚠⚠ . . . ..................................................... ..................................................... (~其他~) 【$100 / $300 Kakao福袋】 💓11月22日前訂購福袋,加送Kakao禮物一份喔💓 . 又到聖誕🎄~又到聖誕🎄~ . 🎀大家想送聖誕禮物俾朋友仔,或者自己,又唔想咁傷銀包,快D睇下 @seoulmate.101 再度推出嘅「KAKAO 福袋」啦~ . 🎀今次會限量發售10至20份,售完即止喔。 . 🎀🎀【$1⃣0⃣0⃣福袋】 1⃣Kakao 全身公仔吊飾一個 2⃣Kakao Clear Folder一個 3⃣Kakao Notebook 三本 (18.5cm x 26cm) . 🎀🎀【$3⃣0⃣0⃣福袋】 1⃣Kakao 全身公仔吊飾一個 2⃣Kakao Clear Folder兩個 3⃣Kakao Notebook 五本 (18.5cm x 26cm) 4⃣Kakao水樽一個 (500ml) 5⃣Kakao planner 或 2018 schedule一本(個) 6⃣Kakao tote bag或旅行用品袋一個 . 👉👉每個福袋內容,都必會包括🦁或🍑產品,而且數量起碼有一半以上,大家唔洗擔心😌😌😂 . . ⚠為方便安排,福袋產品全部皆為隨機配搭Kakao角色產品,敬請不同意者請勿查詢或落單!⚠

2 hours ago

【 30cm,限量 Limited Edition 🍑🦁,件衫可以除!】 . #Apeach著咗Ryan件衫呀 🍑🦁🍑🦁🍑🦁🍑🦁 . #於是Ryan有新衫 😂😂 . #超級驚喜平平平價 💓⚠⚠ . . . ..................................................... ..................................................... (~其他~) 【$100 / $300 Kakao福袋】 💓11月22日前訂購福袋,加送Kakao禮物一份喔💓 . 又到聖誕🎄~又到聖誕🎄~ . 🎀大家想送聖誕禮物俾朋友仔,或者自己,又唔想咁傷銀包,快D睇下 @seoulmate.101 再度推出嘅「KAKAO 福袋」啦~ . 🎀今次會限量發售10至20份,售完即止喔。 . 🎀🎀【$1⃣0⃣0⃣福袋】 1⃣Kakao 全身公仔吊飾一個 2⃣Kakao Clear Folder一個 3⃣Kakao Notebook 三本 (18.5cm x 26cm) . 🎀🎀【$3⃣0⃣0⃣福袋】 1⃣Kakao 全身公仔吊飾一個 2⃣Kakao Clear Folder兩個 3⃣Kakao Notebook 五本 (18.5cm x 26cm) 4⃣Kakao水樽一個 (500ml) 5⃣Kakao planner 或 2018 schedule一本(個) 6⃣Kakao tote bag或旅行用品袋一個 . 👉👉每個福袋內容,都必會包括🦁或🍑產品,而且數量起碼有一半以上,大家唔洗擔心😌😌😂 . . ⚠為方便安排,福袋產品全部皆為隨機配搭Kakao角色產品,敬請不同意者請勿查詢或落單!⚠