#takeapicture

135.189K Posts

7 hours ago

smile. always.

8 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TOMORROW Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫

8 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TODAY Glendale, Arizona Gila River Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫

8 hours ago

"Body Language" has now 2 million streams on @Spotify.

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TOMORROW Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TOMORROW Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TOMORROW Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TOMORROW Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TOMORROW Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TODAY Glendale, Arizona Gila River Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TODAY Glendale, Arizona Gila River Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TODAY Glendale, Arizona Gila River Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TODAY Glendale, Arizona Gila River Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

9 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TODAY Glendale, Arizona Gila River Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen

10 hours ago

👀 WITNESS THE TOUR👀 NEXT STOP: TODAY Glendale, Arizona Gila River Arena 🎫 TICKETS: katy.to/tour 🎫 📷 @moonlightjepsen